Noticias frescas

Archivos Mensuales: diciembre 2009

Fin a un año de piratas

30 de diciembre de 2009

“Sólo 11 países son responsables del 95% de la pesca de arrastre en profundidad, y España es el principal país que lleva a cabo este tipo de pesca”.

Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.

 

Scampi_prawnsViendo a nuestros sufridos pescadores en aguas internacionales luchar contra los elementos (aceptamos elementos como piratas de baja estofa) nos conmueve su situación. Es un trabajo duro, peligroso y mal pagado. Y cuando nos apiadamos de las personas, corremos el riesgo de ser partidistas, sin conocer si su trabajo es beneficioso para la humanidad… Porque no todos los tipos de pesca son positivas, y porque en España, reina del arrastre, también hay piratas, pero de otra índole (Versión alternativa de la realidad aquí) Por todo ello, antes de cambiar de año, os dejamos cuatro reflexiones ante el último Alpe Duet del tour gastronómico navideño:

 

  • Los productos frescos fuera de temporada no salen de la nada, plantéatelo. El equilibrio de los ecosistemas se basa en respetar los ciclos de la naturaleza (y en respetar otras economías)

  • El sello que reconoce internacionalmente a los productos de pesca sostenibles apenas existe en España. Para tener la la posibilidad de comprar con conciencia debemos presionar tanto a las administraciones como a los puntos de venta.

  • Observa tu mesa de fin de año. Ni uvas con oro ni zarandajas. El lujo no existe, es un cuento para alimentar el ego. El único y difícil lujo es alcanzar la felicidad con la conciencia lo más tranquila posible.

Y, Cooliflowerenses, si habéis llegado hasta el final de este post, os merecéis un premio. Una gran canción perteneciente al bonito film “Where the Wild Things Are” para acabar el año. Que 2010 sea infinitamente mejor que 2009. All is love; un abrazo enorme.

 

Leer más

Toros, Ovejas y Becerros

25 de diciembre de 2009

toro

Estas navidades produce estupor oír a gente a la que la tauromaquia le importa un pimiento decir “¡Lo que faltaba!, ¡ahora nos quieren quitar los toros!”.

Cuando los intereses se suman, ocurren situaciones así de raras; realmente, a muchas personas el asunto de la prohibición de las corridas de toros les da igual, pero todos juntos y en modo ovino se apuntan a su uso político. Sosteniendo numerosas opiniones pro-taurinas, priman intereses económicos que mueven a medios de comunicación -algunos, supuestamente progresistas- a defender a capote y espada este bochornoso espectáculo. “¡Abónate!, necesitamos tu dinero”. Y claro, no podían faltar algunos intelectuales y artistas que no moverían ni el dedo meñique por la precariedad laboral o el cambio climático pero firman un manifiesto en el que hablan de “cultura, respeto y tolerancia”. ¿Ver a un animal sufrir desangrándose sobre la arena es cultura, respeto o tolerancia? Entonces también lo es la ablación de clítoris, las lapidaciones o la caza del zorro británica.

“La fiesta” (¡vaya fiesta de bullshit!, dirían los toros) es un anacronismo hiriente. La cultura nunca debe ser una excusa para planear por encima de la ética… Pero antes de comportarnos como hooligans y tomar ninguna decisión, habría que pensar en el futuro del toro de lidia sin corridas de toros, un hermoso animal que debería garantizar su supervivencia tanto dentro como fuera del ruedo.

Si todos nos planteamos ¿Qué hacer para solucionar…? en vez de exclamar “¡Viva! o “¡Fuera!”, como si la vida fuera un partido de fútbol, el mundo marchará bastante mejor. Cooliflowerenses, estas navidades os pedimos opinión, dejad vuestras impresiones en el blog o nuestro link de Facebook.

¿Y tú qué opinas?

Leer más

Bon cadeau, le cadeau le vaut!

24 de diciembre de 2009

ValRegal_FR

Nous serions hypocrites si nous ne reconnaissions pas que nous avons été portés à cette crise globale par un consumérisme pur. Le désir ardent d’avoir a abattu des empires. Nous avons appris que nous devons toujours aspirer à plus, à tout prix, même si nous ne savons pas ce qui est plus. Plus de poitrine, la peau la plus douce, moins de rides, moins de fesses… Si tu évalues seulement ce qui mesure un morceau de viande, tu peux te reclure dans une charcuterie.

Ami, amie, aucun objet ne supplée à une embrassade, aucune parade économique ne cache des manques individuels. Rappelle-toi des moments les plus heureux de ta vie; qu’est-ce qui existait là ? Des baisers, des paysages, des amis … Lutter contre le passage du temps avec une carte de crédit comme épée, est lutter contre un dragon inexpugnable, contre ta propre vie.

Mais: qu’est-ce que je vous vais raconter ? Nous serions aussi hypocrites si nous n’admettions pas que dans des moments ponctuels de notre vie, nous avons besoin de cette partie consommatrice. C’est un soin pour la tristesse éventuelle. En faisant le processus partagé d’achat, tu peux toucher des coeurs. Pardonnez-moi ce doux moment, ça doivent être les dates … : Fais un cadeau avec amour! Dis à quelqu’un l’important qui est pour toi. Fais un cadeau avec coeur et avec conscience.

Nous – seulement si tu veux! – sommes une option. Nous te le faisons très facile et maintenant, avec le notre 25 % d’escompte pour Cooliflower fans, beaucoup plus accessible. Au magasin Cooliflower, quand tu iras procéder à acheter n’importe lequel de nos produits et demandons-toi tes données d’usager, sélectionne l’option : “Envoyer le Bon Cadeau”. Quand le processus d’achat a été fini, la personne qui tu as élu recevra dans son courriel ta félicitation personnalisée et l’avis de l’envoi de ton cadeau. Il est joli envoyer de bonheur.

Et à tout cela, Cooliflower fans: Joyeux Noël!


Plus d’infos…

Vous recherchez le cadeau parfait?
1. Prononcer sur le produit que vous souhaitez offrir.
2. Faites vos achats comme d’habitude.
3. Lorsque vous demandez à vos données utilisateur, sélectionnez l’option “Envoyer des chèques cadeaux”
4. Une fois le processus d’achat, la personne que vous avez choisi recevrez instantanément dans votre mail votre message d’accueil personnalisé et envoie un avis de votre don.

**** Cooliflower, le seul cadeau écologique doublement ****
Tous nos produits vous aident à compenser une partie de vos émissions de CO2 et d’autre part, sont fabriqués avec du coton certifié biologique, selon une production traditionnelle et durable.

Leer más

Val regal, el regal s’ho val!

24 de diciembre de 2009

ValRegal_Cat

Seríem uns hipòcrites si no reconeguéssim que hem arribat a aquesta crisi global per pur consumisme. Les ànsies de tenir han derrocat imperis i anihilat races, violentat la pau i assassinat amors. Ens han ensenyat que sempre hem d’aspirar a més, a qualsevol preu, encara que desconeguem què és més. Més cavalls al cotxe, la pell més suau, una parella amb menys arrugues, més pit, menys caderes, un Jes Extender perquè “a mi m’agraden grans!”. Si només valores el que medeix un tros de carn, serà millor que et recloguis en una xarcuteria.

Amic, amiga, cap objecte supleix una abraçada, cap ostentació econòmica oculta les carències individuals. Recorda els moments més feliços de la teva vida; què hi havia? Petons, paisatges, amics… Lluitar contra el pas del temps amb una targeta de crèdit com espasa és lluitar contra un drac inexpugnable, contra la teva pròpia vida.

Però què us haig de dir? També seríem hipòcrites si no admetéssim que en moments puntuals de la nostra vida, necessitem aquesta part consumista. És una cura contra la tristesa, analgèsica i eventual. Fent el procés de compra compartit, pots tocar cors. Perdoneu-me el moment caramel líquid, deuen ser les dates… Regala amb amor! Digues a algú l’important que és per a tu. Regala amb cor i amb consciència.

Nosaltres –només si tu vols!- som una opció. T’ho posem molt fàcil i ara, amb el nostre 25% de descompte per a cooliflowerencs, molt més assequible. A la botiga Cooliflower, quan facis la compra de qualsevol dels nostres productes i et demanem les teves dades d’usuari, selecciona l’opció “Enviar Vale Regalo”. Un cop finalitzat el procés de compra, la persona que hagis escollit rebrà un e-mail amb la teva felicitació personalitzada i l’avís d’enviament del teu regal. És bonic enviar felicitat.

I parlant de tot… Bon Nadal! Que ja toca.

Més informació:

Estàs buscant el regal perfecte?
1. Decideix el producte que vols regalar.
2. Fes la teva compra de forma habitual.
3. Quan et demanem les teves dades d’usuari, selecciona l’opció: “Envia Val Regal”
4. Un cop finalitzat el procés de compra, la persona que hagis elegit rebrà a l’instant al seu correu electrònic la teva felicitació personalitzada i l’avís de l’enviament del teu regal.

**** Cooliflower, l’únic regal doblement ecològic ****
Tots els nostres productes ajuden a compensar una part de les teves emissions de CO2 i de l’altra, estan elaborats amb cotó orgànic certificat, seguint una producció tradicional i sostenible.

Leer más

Gift voucher, is worth it!

24 de diciembre de 2009

ValRegal_ENGWe would be a few hypocrites if we were not admitting that this global crisis is caused by consumerism. The longing to have has knocked down empires, has showed us to always ask for more, at any cost, even when we don’t know what is more. A bigger car, a softest skin, less wrinkles, bigger breast, less buttocks… If you only value what measures a piece of meat, you are simply a butcher.

Dear friend, no object replaces an embrace, no economic ostentation conceals individual lacks. Remember the happiest moments of your life; what was there? Kisses, landscapes, friends … To fight against the passage of time with a credit card as sword is to fight against an impregnable dragoon, against your own life.

But, what am I going to tell you? Also we would be hypocrites if we don’t admit that in punctual moments of our life, we need this consumer part. It is one’s recovers for the eventual sadness. Doing the shared process of purchase, you can touch hearts. Excuse me for this candy moment, it must be because of the dates … Make presents with love! Tell someone that’s so important for you. Make presents with heart and with conscience.

We – only if you want! – are an option. We make it very easy for you and now, with our 25 % of discount for Cooliflower fans, much more attainable. In the Cooliflower shop, when you are going to buy any of our products and we ask you for your user information, select the option: “Gift Voucher”. Once finished the process of purchase, the person that you have elected will receive in his e-mail your personalized letter of congratulation and the notice of the sending of your gift. It is nice to send happiness.

And finally, Cooliflower fans, Merry Christmas!

More info:

Looking for the perfect gift?
1. Decide on the product you want to offer.
2. Make your purchase as usual.
3. When you ask your user data, select the “Send Gift Voucher”
4. Once the purchase process, the person you’ve chosen will instantly receive in your email your personalized greeting and send notice of your gift.

**** Cooliflower, the only present doubly ecological ****
All our products help offset a portion of your CO2 emissions and on the other, are made with certified organic cotton, according to a traditional and sustainable production.

Leer más

En route vers Copenhague (IV et dernier).

24 de diciembre de 2009

Nous avions de légers soupçons, mais déjà aucun doute ne reste : ce n’est pas le climat. Il n’est pas l’homme. Ce n’est pas le manque compromis. C’est le mauvais usage de la grammaire ce qui finit avec le monde.

Tierra

C’est à nous de combattre avec phrases psychopathes qui tirent au sort la morale. Elles servent tant à faire un dommage de forme élégante comme pour repasser des rides. Nous parlons du politically correct, de l’hypocrisie faite mot, un Champagne de deux cents euros la bouteille réservé pour de hautes sphères. Ne l’oubliez pas, ne faites jamais des attaques préventives qui provoquen des dommages collatéraux. La méchanceté, protégée dans la grammaire, doit être faite à une échelle planétaire. Blesser rapidement à un homme est délit, assassiner lentement aux milliers se nomme politique.

Copenhague a été un cirque romain où nos euphémismes favoris se sont débattus avec un vainqueur surprenant, une petite phrase qui passera à l’histoire de forme honteuse un : “Accord non contraignant”. Nous n’avions pas besoin d’un autre protocole de Kioto, d’un accord non contraignant à réviser dans un an. C’est-à-dire, nous pouvons signer une chose et faire l’autre. Rien ne représente mieux à toute une époque.

Qu’est-ce qui nous reste maintenant ? Bukowski disait “ils nous donnent des tapes aimables dans le dos et disent que notre poison est la politique”. Et le poète, avec sa sincérité à flot – un bouchon de liège sur alcool – disait la vérité. Comme une amie très savante commentait; “je m’ai toujours, comme ma meilleure amie et ma conseillère”. Et ça c’est ce qui nous reste. Regardons-nous devant un miroir et sentons-nous orgueilleux du reflet, de ce qu’il représente. Permettons aux bureaucrates de consommer son âme entre des papiers. Soyons un exemple en faisant de notre vie un accord inaliénable, celui qui nous a unis avec la terre quand nous sommes nés.

Leer más

Road to Copenhagen (IV and last).

24 de diciembre de 2009

We had light suspicions, but there is no doubt: it is not the climate. It is not the man. It is not the lack of commitment. It is the bad use of the grammar what is finishing with the world.

Tierra

We have to fight against psychopathic sentences that avoid the morality. They serve to damage in an elegant way or to iron wrinkles. We talk about what’s politically correct, about the hypocrisy turned into word, a Champagne of two hundred Euros per bottle reserved only for high spheres. Do not forget it, never do a “preventive assault that provokes collateral damages”. The evilness, protected by grammar, must be done to planetary scale. To damage a man rapidly is a crime, to murder thousands and thousands slowly is named politics.

Copenhagen has been a Roman circus where our favorite euphemisms have been overcome by a surprising victor; a small sentence will go on to the history in a shameful way: “not binding agreement“. We needed much more than another Kyoto protocol and we have something worse: a not binding agreement to check in a year. So, we can sign a thing and do another. Nothing represents better all our epoch.

What do we still have now? Bukowski was saying “they give us nice pats in the back and say that our poison is politics”. And the poet, with his sincerity afloat – a stopper of cork about alcohol – was telling the truth. Recently a friend was commenting: “always I have myself, my own best friend and adviser”. And this is what we still have, that is not small. Look us in a mirror and feel proud of the reflection, of what it represents. Let’s leave the bureaucrats to consume its soul among papers. Give example to others doing of our life a binding agreement, which joined us with the Earth when we were born.

Leer más

Nous te donnons le pouvoir! Utilise-le!

24 de diciembre de 2009

Fans de Coolifower : voulez-vous être super héros ? On n’a pas toujours la possibilité de l’être. Maintenant je suis un champion. Charles Atlas et ma mère le dit.

Il a été simple. Je n’ai pas eu à mettre le caleçon sur le pantalon ou utiliser un fouet (pour ces choses, quelqu’un a inventé les nuits du samedi). Il y a un mois j’ai du à voyager de Madrid à Barcelone. Écartée l’option de l’automobile, deux options me sont restées : voler ou utiliser le train de haute vitesse.

Je le confesse, je n’ai pas de pouvoirs… Je devais voler avec une ligne aérienne de bas prix mais j’ai rappelé ma dernière expérience : des sièges inconfortables, des espaces étroits, attentes et, le pire de tout, supporter dans ma conscience la chute d’un ours polaire avec presque 400 kg d’émissions de CO2 lancés à l’atmosphère par ma faute (voir : “les ours ne volent pas”).

Donc j’ai utilisé la megaintelligence et je me suis décanté par le train. Je suis arrivé à Barcelone dans moins de trois heures et sans mouvoir un muscle –  les avantages d’être un héros-. En définitive, on a émis 5 fois moins de gaz à effet de serre ce que si j’avais pris l’avion. Moi même, sans des mailles réglées.

Il y a beaucoup de formes de freiner le changement climatique. Tu peux être superman ou supergirl en utilisant ta megaintelligence et en compensant le CO2 avec des produits Cooliflower. Maintenant qui se rapproche le Noël, NOUS OFFRONS UN ESCOMPTE IMPRESSIONNANT DE 25 % à tous les fans de Cooliflower.

Soyez super héros!
FansCooliflower_premiamos_tu_fidelidad1. Entre a www.cooliflower.com
2. Fait un achat standard au magasin
3. Il vous sera demandé les données d’utilisateur enregistré, vous entrez:
E-mail: fan@cooliflower.com
Légende: fan2009
4. Entrez l’adresse où vous souhaitez vous envoyer le produit. Pour ce faire, sélectionnez l’option envoyer à une autre adresse.
5. Dans l’écran de confirmation d’achat entrer votre bon de réduction: gin6pEide9zng
Merci de nous aider à minimiser l’empreinte climatique !

Si vous avez des questions, s’il vous plaît envoyez nous un e-mail info@cooliflower.com
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres.

* On fait noter que seul le vrai FAN de COOLIFLOWER aura accès aux rabais juteux et promotions.

Choisissez le réseau qu’il vous plaît plus et joignez-vous à l’éco – tendance :

NEWSLETTER

RSS

TWITTER

FACEBOOK

FRIENDFEED

Leer más

Compartir este artículo :

Nous te donnons le pouvoir! Utilise-le!